Vapor-Clean MH Filter

Med VAPOR-CLEAN så rensas anestesiapparaterna från toxiska halogenerande anestesigaser (isoflurane, sevoflurane och desflurane) inom 90 sekunder. Nya anestesiapparater har idag flera komponenter (plast och gummipackningar) som kan lagra anestesigaser, vilket gör att det tar längre tid att vädra ut anestesigaserna. Det kan ta upp till 50–75 minuter vid ett flöde på 10l/min att vädra ut gaserna. VAPOR-CLEAN tar bort det problemet.

Titta på Instruktionsvideo

European Malignant Hyperthermia Group
https://www.emhg.org/

Artikelnr: 111SW Kategorier: ,