BladeFLASK Knivbladsavdragare

BladeFlask knivbladsavdragare för säker knivbladsavdragning och förvaring. Kan enkelt hanteras med en hand, minimerar risk för stick- och skärskador. Se instruktionsfilm nedan för den enkla användningen.